Partners

Hoewel Overnamepartners actief is over het ganse land, blijft het merendeel van de kleinere transacties een lokaal gegeven. Daarom bouwt Overnamepartners continu aan een netwerk van gelijkgestemde partners met een sterke lokale verankering. De basis van het netwerk is kwalitatieve informatie-uitwisseling. Via onderstaande partner-logo’s krijgt u toegang tot hun respectievelijke portefeuilles.

(Maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten)