Website Policy Overnamepartners

 1. Dit is de website policy van  Overnamepartners BV (met maatschappelijke zetel te B-9000 GENT, Congreslaan 25, RPR Gent (Afdeling Gent), ON 0875.037.295 (hierna “Overnamepartners”). De website en de inhoud van de website is in beheer van Overnamepartners.
 2. Het gebruik van de website overnamepartners.be is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.
  1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
  2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Overnamepartners. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies ten aanzien van de gebruiker. Overnamepartners geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
  3. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van Overnamepartners. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
  4. Overnamepartners zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt. Echter, Overnamepartners neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Overnamepartners zo snel als mogelijk dit rechtzetten. In geval de gebruiker bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website kan de gebruiker Overnamepartners steeds contacteren via lieven@overnamepartners.be
  5. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.
  6. Overnamepartners geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Overnamepartners is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
  7. Overnamepartners kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.
  8. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn.

Privacy policy Overnamepartners

 1. Dit is de privacy policy van Overnamepartners BV (met maatschappelijke zetel te B-9000 GENT, Congreslaan 25, RPR Gent (Afdeling Gent), ON 0875.037.295 (hierna “Overnamepartners”).
  Overnamepartners respecteert de privacy en de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens van elke klant en van elke bezoeker van haar website.
 2. Bij het bezoeken van onze website dient u geen persoonsgegevens in te vullen. Indien dit wel het geval is zal dit aangegeven zijn. Al uw gegevens die u op onze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  Bij het invullen van het contactformulier of het formulier voor de workshops vraagt Overnamepartners u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren en informeren.
  Dit kan volgende gegevens omvatten:
  – Naam
  – Voornaam
  – Bedrijf
  – Emailadres
  – Telefoonnummer
  – Onderwerp
  Het staat u vrij om deze en/of bijkomende persoonsgegevens over te maken.
 3. Al uw persoonsgegevens die u verstrekt aan Overnamepartners, via de website of via enig ander kanaal, gebruikt Overnamepartners alleen om u een betere service te geven en voor de specifieke doeleinden waarvoor het gegeven werd.Deze doeleinden zijn volgende: om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor het verkrijgen van onze nieuwsbrief, om u te contacteren, om uw vragen te beantwoorden en u informatie te bezorgen, voor het beheer van onze klanten en voor het uitvoeren van onze diensten.
 4. Uw persoonsgegevens worden door Overnamepartners in een bestand opgenomen, voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.
 5. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Overnamepartners uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
  We doen er alles aan om uw persoonsgegevens steeds accuraat en correct te houden en we passen uw persoonsgegevens aan van zodra wij op de hoogte gebracht worden van veranderingen.
  Uw persoonsgegevens worden opgeslaan in een bestand voor de periode nodig voor het vervullen van de hierboven vermelde doeleinden of zolang de toepasselijke regelgeving ons dit toelaat.We delen geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om onze diensten uit te voeren of indien dit vereist zou zijn door de toepasselijke regelgeving.
 6. Bescherming van de persoonsgegevens is van uitermate belang voor Overnamepartners. We verklaren hierbij dat we de algemeen aanvaarde technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Desalniettemin kan geen enkele overdracht van gegevens over het internet volledig veilig of zonder virussen zijn. We zullen echter naar best vermogen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd worden.
 7. In overeenstemming met de vigerende wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens kan u op elk moment kosteloos vragen om uw gegevens uit het bestand te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Tegen gehele of gedeeltelijke verwerking van uw gegevens in het algemeen en specifiek tegen verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden kan u zich steeds kosteloos verzetten.
 8. In geval van vragen, opmerkingen of klachten of ingeval uw persoonsgegevens moeten aangepast worden kunt u ons steeds contacteren via het contactformulier of via onze privacy verantwoordelijke lieven@overnamepartners.be.

Cookies Policy Overnamepartners

 1. Dit is de cookies policy van Overnamepartners BV (met maatschappelijke zetel te B-9000 GENT, Congreslaan 25, RPR Gent (Afdeling Gent), ON 0875.037.295 (hierna “Overnamepartners”).
 2. Overnamepartners kan gebruik maken van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers van haar website overnamepartners.be.
  Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en hebben bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
  – Sessiecookies : tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website
  – Tracking cookies : cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken
  – Technische of functionele cookies : cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden
  De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.
  U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Overnamepartners kan gebruik maken van volgende cookies op haar website:

  1. Noodzakelijke cookies
   Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om formulieren in te vullen.
  2. Technische cookies
   Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website gemakkelijker maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.
  3. Performantie cookies
   Deze website kan ook gebruik maken van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.
  4. Third party cookies
   De website kan ook elementen van andere, derde partijen bevatten.