Maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten

Overnamepartners oefent haar activiteiten uit overeenkomstig de geldende regelgeving en met inachtneming van de integriteits- en transparantieprincipes teneinde te voorkomen dat er zich reële of potentiële belangenconflicten voordoen of ze, op zijn minst, billijk te beheren. Dit geldt ook in het kader van de uitoefening van haar bemiddelingsactiviteit en in haar relatie met haar partners, dankzij een structureel afzonderlijke werking en de toepassing van voormelde principes.