Maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten

VD&P Overnamepartners oefent haar activiteiten uit overeenkomstig de geldende regelgeving en met inachtneming van de integriteits- en transparantieprincipes teneinde te voorkomen dat er zich reële of potentiële belangenconflicten voordoen of ze, op zijn minst, billijk te beheren. Dit geldt ook in het kader van de uitoefening van haar multidisciplinaire activiteiten en in haar relatie met haar partners, dankzij een structureel afzonderlijke werking en de toepassing van voormelde principes.